Disclaimer

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Wij streven ernaar om onze informatie up-to-date te houden, toch kan het voorkomen dat er fouten tussen staan. ROAR E-Zine aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade door foutieve vermelding(en) op deze website. Voor e-mails geldt dat gebruik van de verzonden informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. ROAR E-zine staat niet in voor juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

No responsibility or legal liability is assumed for any damages or inconvenience arising from the use of ROAR E-Zine information. While we aim to ensure that the information in our databases is validated on entry, maintained, updated and corrected, errors can still occur. For e-mails, the use of the received information by others than the named addressee(s) is not allowed. It is not allowed to disclose, copy or distribute this information. ROAR E-zine is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in the e-mail, nor for any delay in its receipt.