Disclaimer

>> Algemeen
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Wij streven ernaar om onze informatie up-to-date te houden, toch kan het voorkomen dat er fouten tussen staan. ROAR E-Zine aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade door foutieve vermelding(en) op deze website. Voor e-mails geldt dat gebruik van de verzonden informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. ROAR E-zine staat niet in voor juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

No responsibility or legal liability is assumed for any damages or inconvenience arising from the use of ROAR E-Zine information. While we aim to ensure that the information in our databases is validated on entry, maintained, updated and corrected, errors can still occur. For e-mails, the use of the received information by others than the named addressee(s) is not allowed. It is not allowed to disclose, copy or distribute this information. ROAR E-zine is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in the e-mail, nor for any delay in its receipt.

>> Weggeefacties
De website ROAR E-Zine staat bekend om de vele weggeefacties. Wij vinden het erg leuk om onze bezoekers blij te kunnen maken met concertkaartjes of een muziekalbum. Om dit in juiste banen te begeleiden, zijn er de volgende regels opgesteld:

  • Vaker dan één keer mailen is overbodig;
  • Het meedoen aan meerdere acties is toegestaan;
  • Deelnemers worden automatisch abonnee op onze nieuwsbrief;
  • Er wordt gestreefd om een week voor de concertdatum de weggeefactie af te ronden;
  • Medewerkers van ROAR E-Zine en medewerkers van de betreffende locatie zijn uitgesloten van deelname.

Zie hier al onze lopende weggeefacties.